Hvilke yrker har nattevakt

Nattevakt arbeid defineres som enhver jobb som krever at arbeidstakere utfører sine oppgaver på andre tider enn vanlig arbeidstid. Dette inkluderer jobber som utføres etter ordinær åpningstid, men før neste dags morgenvakt. Nattevakter er vanligvis gjort for veksten i selskapet eller organisasjonen.s

De fleste velger å jobbe på nattevakt, uten å vite hva som ville være det ubehaget de kommer til å møte. Her er noen yrker som har nattskiftet og deres mørke side også.

Helse – sykepleiere

Sykepleiere har vanligvis vakt døgnet rundt, men noen sykepleiere jobber roterende skift. De kan jobbe om natten, i helgene, på helligdager eller en hvilken som helst kombinasjon av disse. Nattevakt sykepleiere kan jobbe hvor som helst, fra 2-24 timer om gangen. 1. Sykepleiere er vanligvis på jobb fra kl. 22.00-06:00. Det betyr at de ikke får mye søvn. De er ofte slitne og stresset.

Sykepleiere må forholde seg til mange forskjellige pasienter. Noen kan være aggressive og voldelige. Andre kan være deprimerte eller suicidale.

De er ansvarlige for å ta vare på pasientene sine 24/7. Hvis noe går galt, kan sykepleiere bli holdt ansvarlige.

  1. Offentlig rettshåndhevelse – Politi

Politi jobber ofte natte vakter. Det betyr at de jobber over natten, men ikke nødvendigvis 24 timer i strekk. Noen politifolk jobber 12-timers skift, mens andre jobber 8-timers skift.1.

Politifolk på nattevakt har vist seg å ha høyere stressnivå enn sine motparter på dagskiftet. Dette kan skyldes at de ikke er i stand til å få nok søvn mens de er i tjeneste. De er også utsatt for høye nivåer av støy og lysforurensning, som kan føre til søvnløshet.

  1. Beredskapstjenester – Brannmenn

Brannmenn jobber ofte på nattevakten, spesielt hvis brannvesenet har flere stasjoner. Disse brannmannskapene jobber kanskje 12 timers skift, men noen avdelinger har bare to stasjoner og trenger derfor bare dekke hver stasjon i åtte timer.

Utmattelse er et stort problem for brannmenn som jobber nattevakter, siden de er tvunget til å jobbe lenger enn vanlig. Dette skyldes tretthet forårsaket av søvnmangel og eksponering for skadelige stoffer.

4.Nasjonale sikkerhetstjenester – Forsvaret

Militært personell som jobber nattevakter har vist seg å lide av høyere grad av søvnmangel og depresjon. Disse problemene kan føre til økte stressnivåer, dårlig beslutningstaking og til og med fysiske helseproblemer.

  1. Sikkerhetsbeskyttelse – Sikkerhetsvakt

Denne jobben krever mye fysisk aktivitet, å stå rundt om natten og være årvåken. Du må kunne stå i lange timer og bevege deg lett. Denne jobben kan kreve å løfte tunge gjenstander, bære ting og gå lange avstander. De fungerer vanligvis fra kl. 22.00 til 06.00. De må kanskje jobbe noen fridager eller helger. De får kanskje ingen pauser i løpet av denne tiden.

  1. Chat operatør
    Du svarer på meldinger fra menn og kvinner. Dette kan gjøres hjemmefra på datamaskinen. Så snart du logger inn på plattformen vår vil du motta meldinger en etter en som du må svare og svare på.

En chat operatør må ha en sunn dose kreativitet. Dette for å holde samtalen i gang så lenge som mulig. For å kunne tjene mye er det også nyttig at du kan tappe raskt. Det er viktig at kvaliteten på meldingene er i orden.

Konklusjon

Folk er så opptatt med å tjene penger, uten å se på helsen sin. Det er imidlertid opp til deg hvordan du takler det. Du må velge disse yrkene klokt, ellers vil disse yrkene forringe helsen din i det lange løp.

Releated